Friday, March 21, 2014

to let go..

J&G coffee set RM770

Set sabun RM1100

Set BK RM1800

Set wetros

Set kelapa

J&G Meakin

sila email ke... aida_sah2000@yahoo.com jika berminat